معرفی برگزیدگان اجلاس سراسری فناوری رسانه

به گزارش مجله صادق ویلا، خبرگزاری خبرنگاران- در اختتامیه هفدهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه، مراکز برگزیده و نفرات برتر این اجلاس معرفی شدند.

معرفی برگزیدگان اجلاس سراسری فناوری رسانه

به گزارش خبرنگاران، در این مراسم در ارتباط تصویری دکتر علیدادی با بعضی از مدیران کل و معاونین فنی مراکز صدا و سیما، گزارش کمیته ارزیابی هفدهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه را به این توضیح خاطرنشان کرد:

ایستگاه تلویزیونی ثامن الائمه مرکز خراسان رضوی و مهندس مسعود تاج بخش مدیر ایستگاه تلویزیونی ثامن الائمه مرکز خراسان رضوی رتبه برتر ایستگاه های پرقدرت تلویزیونی و اف ام

اهدای لوح تقدیر، تندیس اجلاس هفدهم فناوری رسانه به ایستگاه تلویزیونی کمرکوه - مرکز قم و مهندس مرتضی عباسی مدیر ایستگاه تلویزیونی کمرکوه مرکز قم در حوزه پیشرفت ایستگاه های پرقدرت تلویزیونی و اف ام

اهدای لوح تقدیر، تندیس اجلاس هفدهم فناوری رسانه و رتبه برتر ایستگاه های رادیویی به ایستگاه رادیویی کرمان - مرکز کرمان و مهندس علیرضا فروغ عامری مدیر ایستگاه رادیویی کرمان مرکز کرمان

همچنین لوح تقدیر، تندیس اجلاس در حوزه پیشرفت ایستگاه های رادیویی اهدا شد به ایستگاه رادیویی شهید احمدی جوان- مرکز بوشهر و مهندس سید محمد صفوی مدیر ایستگاه رادیویی شهید احمدی جوان مرکز بوشهر

اهدای لوح تقدیر، تندیس اجلاس هفدهم فناوری رسانه و رتبه برتر پشتیبانی فنی صدا و تصویر (گروه الف) به مدیریت پشتیبانی فنی صدا و تصویر مرکز کرمان و مهندس هادی صابری مدیر پشتیبانی فنی صدا و تصویر مرکز کرمان

تندیس اجلاس هفدهم فناوری رسانه و رتبه برتر پشتیبانی فنی صدا و تصویر (گروه ب) اهدا شد به مدیریت پشتیبانی فنی صدا و تصویر استان مرکزی و مهندس رسول اناری مدیر پشتیبانی فنی صدا و تصویر استان مرکزی

اهدای لوح تقدیر، تندیس اجلاس هفدهم فناوری رسانه و رتبه برتر پشتیبانی فنی صدا و تصویر (گروه ج) به مدیریت پشتیبانی فنی صدا و تصویر استان خراسان شمالی و مهندس مهدی عصمتی مدیر پشتیبانی فنی صدا و تصویر استان خراسان شمالی

اهدای لوح تقدیر، تندیس اجلاس هفدهم فناوری رسانه و رتبه برتر فناوری اطلاعات (گروه الف) به مدیریت فناوری اطلاعات مرکز فارس و مهندس جمال الدین حاتمی مدیر فناوری اطلاعات مرکز فارس

اهدای لوح تقدیر، تندیس اجلاس هفدهم فناوری رسانه و رتبه برتر فناوری اطلاعات (گروه ب) به مدیریت فناوری اطلاعات استان مرکزی و مهندس علی احمدی مدیر فناوری اطلاعات استان مرکزی

همچنین لوح تقدیر، تندیس اجلاس هفدهم فناوری رسانه در حوزه پیشرفت فناوری اطلاعات اهدا شد به مدیریت فناوری اطلاعات مرکز آبادان و مهندس رضا افشارپور مدیر فناوری اطلاعات مرکز آبادان

و همچنین لوح تقدیر، تندیس اجلاس هفدهم فناوری رسانه در حوزه امنیت شبکه فناوری اطلاعات اهدا شد به مدیریت فناوری اطلاعات مرکز هرمزگان و خانم مهندس مریم خالقی مدیر فناوری اطلاعات مرکز هرمزگان

اهدای لوح تقدیر، تندیس اجلاس هفدهم فناوری رسانه و رتبه برتر نگهداری و تعمیرات فرستنده های تلویزیونی و اف ام مراکز (گروه الف) به مدیریت نگهداری و تعمیرات فرستنده های تلویزیونی و اف ام مرکز آذربایجان غربی و مهندس عبداله اسدی مدیر نگهداری و تعمیرات فرستنده های تلویزیونی و اف ام مرکز آذربایجان غربی

لوح تقدیر، تندیس اجلاس هفدهم فناوری رسانه و رتبه برتر نگهداری و تعمیرات فرستنده های تلویزیونی و اف ام مراکز (گروه ب) اهدا شد به مدیریت نگهداری و تعمیرات فرستنده های تلویزیونی و اف ام مرکز خراسان جنوبی و مهندس حمید رضا فرنگی مدیر نگهداری و تعمیرات فرستنده های تلویزیونی و اف ام مرکز خراسان جنوبی

اهدای لوح تقدیر، تندیس اجلاس هفدهم فناوری رسانه و رتبه برتر نگهداری و تعمیرات فرستنده های رادیویی به مدیریت نگهداری و تعمیرات فرستنده های رادیویی یزد و مهندس محمد حسین فهرجی مدیر نگهداری و تعمیرات فرستنده های رادیویی مرکز یزد

اهدای لوح تقدیر، تندیس اجلاس هفدهم فناوری رسانه و رتبه برتر نگهداری و تعمیرات ساختمان و تاسیسات مراکز (گروه الف) به مدیریت نگهداری و تعمیرات ساختمان و تاسیسات مرکز فارس و مهندس محمد دوکوهی مدیر نگهداری و تعمیرات ساختمان ها و تاسیسات مرکز فارس

همچنین لوح تقدیر، تندیس اجلاس هفدهم فناوری رسانه در حوزه انرژی نگهداری و تعمیرات ساختمان و تاسیسات اهدا شد به مدیریت نگهداری و تعمیرات ساختمان ها و تاسیسات مرکز خراسان رضوی و مهندس عباس افضلی مدیر نگهداری و تعمیرات ساختمان ها و تاسیسات مرکز خراسان رضوی

لوح تقدیر، تندیس اجلاس هفدهم فناوری رسانه و رتبه برتر نگهداری و تعمیرات ساختمان و تاسیسات مراکز (گروه ب) اهدا شد به مدیریت نگهداری و تعمیرات ساختمان ها و تاسیسات استان مرکزی و مهندس داوود موسوی مدیر نگهداری و تعمیرات ساختمان ها و تاسیسات استان مرکزی

همچنین لوح تقدیر، تندیس اجلاس هفدهم فناوری رسانه در حوزه پیشرفت نگهداری و تعمیرات ساختمان و تاسیسات اهدا شد به مدیریت نگهداری و تعمیرات ساختمان ها و تاسیسات مرکز البرز و خانم مهندس فریده قدیری مدیر نگهداری و تعمیرات ساختمان ها و تاسیسات مرکز البرز

لوح تقدیر، تندیس اجلاس هفدهم فناوری رسانه و رتبه برتر ارتباطات زمینی و ماهواره ای - محور ارتباطات زمینی (گروه الف) اهدا شد به مدیریت ارتباطات زمینی و ماهواره ای مرکز قم و مهندس مهدی نیستانی مدیر ارتباطات زمینی و ماهواره ای مرکز قم

همچنین لوح تقدیر، تندیس اجلاس هفدهم فناوری رسانه در حوزه پیشرفت ارتباطات زمینی و ماهواره ای - محور ارتباطات زمینی اهدا شد به مدیریت ارتباطات زمینی و ماهواره ای مرکز آذربایجان شرقی و مهندس اسمعیل کاظم وند کبلو مدیر ارتباطات زمینی و ماهواره ای مرکز آذربایجان شرقی

اهدای لوح تقدیر، تندیس اجلاس هفدهم فناوری رسانه و رتبه برتر ارتباطات زمینی و ماهواره ای - محور ارتباطات زمینی (گروه ب) به مدیریت ارتباطات زمینی و ماهواره ای مرکز گلستان و مهندس محمد اصغر زاده نشلی مدیر ارتباطات زمینی و ماهواره ای مرکز گلستان

اهدای لوح تقدیر، تندیس اجلاس هفدهم فناوری رسانه و رتبه برتر ارتباطات زمینی و ماهواره ای - حوزه ارتباطات ماهواره ای-آپلینک اهدا شد به مدیریت ارتباطات زمینی و ماهواره ای مرکز اصفهان و مهندس جلال مختاری مدیر ارتباطات زمینی و ماهواره ای مرکز اصفهان

لوح تقدیر، تندیس اجلاس هفدهم فناوری رسانه و رتبه برتر ارتباطات زمینی و ماهواره ای - حوزه ارتباطات زنده ماهواره ای اهدا شد به مدیریت ارتباطات زمینی و ماهواره ای مرکز بوشهر و مهندس راهنمایی اله سیروسی مدیر ارتباطات زمینی و ماهواره ای مرکز بوشهر

لوح تقدیر، تندیس اجلاس هفدهم فناوری رسانه و رتبه برتر مدیریت نظارت و ارزیابی فنی مراکز (گروه الف) تقدیم شد به مدیریت نظارت و ارزیابی فنی مرکز اصفهان و مهندس محمد نیک اقبالی مدیر نظارت و ارزیابی فنی مرکز اصفهان

لوح تقدیر، تندیس اجلاس هفدهم فناوری رسانه و رتبه برتر مدیریت نظارت و ارزیابی فنی مراکز (گروه ب) تقدیم شد به مدیریت نظارت و ارزیابی فنی مرکز خراسان جنوبی و مهندس مهدی ناصری مدیر نظارت و ارزیابی فنی مرکز خراسان جنوبی

اهدای لوح تقدیر، تندیس اجلاس هفدهم فناوری رسانه و رتبه برتر ایستگاه مونیتورینگ فنی به مدیریت ایستگاه مونیتورینگ مرکز بوشهر و مهندس محمد علی ملکوتی مدیر ایستگاه مونیتورینگ فنی مرکز بوشهر

اهدای لوح تقدیر، تندیس اجلاس هفدهم فناوری رسانه و رتبه برتر معاونین فنی (گروه الف) به معاونت فنی مرکز مازندران و مهندس محمد بازاری جامخانه معاون فنی مرکز مازندران

همچنین لوح تقدیر، تندیس اجلاس هفدهم فناوری رسانه در حوزه پیشرفت معاونین فنی اهدا شد به معاون فنی مرکز گیلان و مهندس ابراهیم صبور معاون فنی مرکز گیلان

اهدای لوح تقدیر، تندیس اجلاس هفدهم فناوری رسانه و رتبه برتر معاونین فنی (گروه ب) به معاونت فنی مرکز یزد و مهندس مهدی مصون معاون فنی مرکز یزد

اهدای لوح تقدیر، تندیس اجلاس هفدهم فناوری رسانه و رتبه برتر معاونین فنی (گروه ج) به معاونت فنی مرکز چهار محال و بختیاری و مهندس محمد امین صفاری معاون فنی مرکز چهارمحال و بختیاری

لوح تقدیر، تندیس اجلاس هفدهم و رتبه برتر مراکز (گروه الف) بصورت مشترک اهدا شد به مراکز خراسان رضوی و آذربایجان شرقی و محسن نصرپور نوائی مدیر کل صدا وسیمای مرکز خراسان رضوی و مرتضی صفری مدیر کل صدا وسیمای مرکز آذربایجان شرقی

لوح تقدیر، تندیس اجلاس هفدهم و رتبه برتر مراکز (گروه ب) بصورت مشترک اهدا شد به مراکز یزد و مرکزی و احمد پهلوانیان مدیر کل صدا وسیمای مرکز یزد و داریوش دبیقی مدیر کل صدا وسیمای استان مرکزی

اهدای لوح تقدیر، تندیس اجلاس هفدهم فناوری رسانه و رتبه برتر نمایندگی های معاونت توسعه و فناوری رسانه به اداره کل بهره برداری فنی برونمرزی و مهندس محمد رضا احمدی مدیرکل بهره برداری فنی برونمرزی

اهدای لوح تقدیر، تندیس اجلاس هفدهم فناوری رسانه و رتبه برتر واحدهای ستادی معاونت توسعه و فناوری رسانه بصورت همزمان به اداره کل فناوری رسانه های نوین و اداره کل ارتباطات زمینی و مهندس فرشید بهجت محمدی مدیرکل فناوری رسانه های نوین و مهندس محسن بلادیان مدیرکل ارتباطات زمینی

همچنین لوح تقدیر، تندیس اجلاس هفدهم فناوری رسانه و بالاترین رشد واحدهای ستادی معاونت توسعه و فناوری رسانه (تهران) تقدیم شد به اداره کل برنامه ریزی و نظارت و مهندس محمد باقر درویش امیری مدیرکل برنامه ریزی ونظارت

اهدای لوح تقدیر، تندیس اجلاس هفدهم فناوری رسانه و رتبه برتر طرح ها و ایده های خلاقانه ممتاز حوزه فناوری رسانه به طراحی فرستنده سیار یک کیلوواتی باند AM و مهندس سیدمحمد صفوی از مرکز بوشهر و سامانه نمایش هوشمند متادیتای ویدئو و خانم مهندس زهرا سادات مرتضوی از تهران و همچنین راهبری چیلر اسکرو با کنترلر ساخت داخل و مهندس محمد حسن اصفهانیان از تهران

کمیته ارزیابی هفدهمین اجلاس فناوری رسانه ضمن قدردانی و تشکر از کلیه شرکت های فعال در حوزه فناوری رسانه؛ لوح تقدیر، تندیس اجلاس هفدهم و رتبه برتر شرکت های حوزه فناوری رسانه را تقدیم کرد به: شرکت ساراتل و مهندس محمد حسن ایلدروم مدیرعامل شرکت ساراتل، شرکت صوتی وتصویری سروش و مهندس کشاورز افشاری مدیرعامل شرکت صوتی وتصویری سروش، شرکت نوآوران ارتباطات سیمای امید و دکتر نجفی مدیرعامل شرکت نوآوران ارتباطات سیمای امید و همچنین شرکت فناپ زیر ساخت و دکتر شهاب جوانمردی مدیرعامل شرکت فناپ زیر ساخت

کمیته ارزیابی هفدهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه ضمن قدردانی و سپاس فراوان از کلیه ارائه دهندگان مقالات تخصصی در حوزه فناوری رسانه، تندیس اجلاس هفدهم فناوری رسانه به عنوان مقاله برتر را اهدا کرد به مقاله تبدیل تصاویر SDR به HDR با استفاده از شبکه های عصبی عمیق و مهندس اکبر لطیفی

کمیته ارزیابی هفدهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه ضمن قدردانی و سپاس فراوان از کلیه شرکت های فناوری حاضر در نمایشگاه مجازی، تندیس اجلاس هفدهم فناوری رسانه به شرکت برتر را تقدیم کرد به شرکت جهاد دانشگاهی خواجه نصیر به مدیر عاملی مهندس حبیب اله اصغری

لازم به ذکر است، کمیته ارزیابی هفدهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه تندیس هفدهمین اجلاس فناوری رسانه در حوزه نشست های علمی تخصصی را به نشست برتر با عنوان ارائه الزامات مدیریتی دادگان هوش مصنوعی در سازمان صدا و سیما به دکتر محمد عسگری رئیس مرکز فناوری فضای مجازی اهدا کرد.

منبع: خبرگزاری آریا
انتشار: 10 دی 1399 بروزرسانی: 10 دی 1399 گردآورنده: sadeghvilla.ir شناسه مطلب: 662

به "معرفی برگزیدگان اجلاس سراسری فناوری رسانه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "معرفی برگزیدگان اجلاس سراسری فناوری رسانه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید