آشنایی با نحوه پرکردن سفته و قوانین مربوط به آن

به گزارش مجله صادق ویلا، نحوه پرکردن سفته موضوعی است که در مطلب پیش رو به آن خواهیم پرداخت. البته شاید برخی از خوانندگان این مطلب به طور دقیق با ماهیت سفته و نوع کاربرد آن در معاملات و داد و ستدها آشنایی چندانی نداشته باشند. به همین دلیل پیش از پرداختن به نحوه پرکردن سفته به ماهیت سفته می پردازیم و توضیحاتی را در رابطه با آن ارائه خواهیم کرد.

آشنایی با نحوه پرکردن سفته و قوانین مربوط به آن

با ما همراه باشید و درباره وبلاگ هیچکس بیشتر بدانید.

خبرنگاران | سرویس عمومی - نحوه پرکردن سفته موضوعی است که پس از شناخت کامل برگه ای به نام سفته باید به آن پرداخت. در حالت کلی سفته که در پاره ای اوقات با نام های دیگری نظیر فته طلب نیز شناخته می گردد، سندی است که شخص صادر کننده با امضا کردن آن متعهد می گردد که مبلغ قید شده در این سند را در موعد مقرر یا هر زمان دیگری که دارنده سفته تقاضا کند به او بپردازد.

به بیان دیگر سفته یک سند تجاری به شمار می رود که جهت تعهد در پرداخت مقدار تعیینی وجه، توسط شخص متعهد در اختیار طرف مقابل که طلبکار است قرار داده می گردد. البته در حال حاضر بیشتر کسانی که به امور مهمی نظیر داد و ستد و تجارت مشغول هستند، به منظور سپردن تعهد به طلبکاران برای پرداخت وجه در زمان آینده از چک استفاده می کنند. دلیل اصلی این امر هم آن است که در مراجع قضایی وصول چک نسبت به سفته کار ساده تری به شمار می رود و از دردسر کمتری برخوردار است. به همین دلیل بسیاری از طلبکاران ترجیح می دهند بابت طلب خود از دیگران چک بگیرند.

با این حال همچنان از سفته به عنوان سندی برای تضمین معامله در بسیاری از داد و ستدها استفاده می گردد. به همین دلیل این برگه التزام آور هنوز به طور کامل از ساختار معاملات حذف نشده است. از همین رو دانستن نحوه پرکردن سفته و انجام درست و خالی از اشکال این کار برای بسیاری از کسانی که دستی در داد و ستد و تجارت دارند، اما هنوز به طور کامل در این کار پخته نشده اند، امری نسبتا ضروری به نظر می رسد.

نکات مهم در نحوه پرکردن سفته

از جمله نکات مهمی که در نحوه پرکردن سفته باید به آن توجه داشت قید کردن دقیق مبلغ تعهد شده توسط صادر کننده سفته است. به طور کل باید مبلغ سفته به صورت کامل و در قالب عدد و حروف روی آن قید شده باشد. همچنین مبلغی که در سفته پرداخت آن از سوی صادر کننده این سند تعهد شده است نباید از مبلغ اسمی سفته بیشتر باشد. در واقع مبلغ اسمی سفته به عنوان سقفی محسوب می گردد که برای سپردن تعهد در آن سند لازم است. به عنوان مثال اگر قصد دارید در یک سفته باز گرداندن مبلغی معادل 30 میلیون تومان را تضمین نموده و پرداخت آن را در مهلت تعیین متعهد شوید، نباید به سراغ یک سفته 30 میلیون تومانی بروید. بلکه برای انجام درست و خالی از اشکال این کار باید سفته ای 35 میلیون تومانی را انتخاب و تهیه کنید.

البته در نحوه پرکردن سفته باید به نکات دیگری نیز توجه داشت. به طور کل در سفته باید علاوه بر تعیین بودن مبلغ تعهد شده در این سند، نام گیرنده وجه نیز به طور دقیق تعیین شده باشد. البته لازم نیست برای این کار حتما نام شخص خاصی روی سفته قید گردد. بلکه سفته می تواند در وجه حامل تنظیم شده باشد یا به شخص دیگری حواله گردد. در واقع عبارت حواله کرد در سفته برای انجام همین هدف استفاده می گردد.

ویژگی دیگری که به هنگام پرکردن سفته باید به آن توجه داشت این است که تاریخ پرداخت این سند کاملا درون برگه تعیین شده باشد. اگر تاریخ پرداخت وجه تعهد شده در سفته نوشته نگردد، می توان گفت که سفته تعیینات ظاهری خود را از دست می دهد. در واقع این برگه در صورت قید نشدن تاریخ پرداخت وجه دیگر یک سند تجاری نخواهد بود، بلکه تنها یک سند عادی محسوب می گردد که طبق قانون مدنی می توان نسبت به وصول مبلغ قید شده در آن اقدام نمود.

همچنین در قواعد مربوط به نحوه پرکردن سفته باید این نکته را مد نظر قرار داد که برخوردار نبودن سفته از تاریخ تعیین یا تعیین می تواند دلیلی بر عندالمطالبه بودن آن باشد. به این معنی که در هنگام تنظیم و پر کردن سفته، تاریخ پرداخت وجهی که در سند قید شده و انجام آن توسط صادر کننده سند تعهد شده، برای طرفین معامله از اهمیت چندانی برخوردار نبوده است. بلکه به جای تاریخ پرداخت وجه، این مبلغ تعهد شده در سند بوده که برای آنها از اهمیت کامل برخوردار بوده است.

نحوه پرکردن سفته برای ضمانت

سفته ای که برای ضمانت تهیه می گردد نیز باید درست مثل سفته های دیگر تکمیل گردد. البته در نحوه پرکردن سفته برای ضمانت باید این موضوع را حتما مد نظر قرار داد که این سند به طور دقیق برای ضمانت از چه چیزی تهیه و تنظیم شده است. به بیان ساده تر در آداب مربوط به پرکردن سفته برای ضمانت، حتما فرد صادر کننده سفته باید این موضوع مهم را در نظر گرفته و در سفته قید کند که برای ضمانت کردن از چه چیزی آن را صادر نموده است. همچنین در صورت وجود قرارداد میان طرفین معامله بهتر است تعیینات سفته ای که میان آنها تنظیم شده است روی قرارداد مذکور نیز ذکر گردد.

اگر سفته برای شخص خاصی صادر می گردد، باید نام و نام خانوادگی او در سفته قید گردد. به این ترتیب او می تواند سفته را با ظهر نویسی یا همان پشت نویسی به شخص دیگری منتقل کند. در این میان اگر شما به عنوان صادر کننده سفته و شخصی که پرداخت وجه قید شده در آن را متعهد شده است، تمایل دارید وجه سفته را فقط به شخص تعیین شده در سفته پرداخت کنید، باید علاوه بر نوشتن نام او در سفته، عبارت حواله کرد را هم به گونه ای حذف کنید تا طرف مقابل حتی با ظهر نویسی هم نتواند سفته را به شخص دیگری منتقل کند.

البته گاه فرایند معکوس این قضیه نیز رخ می دهد. به این معنی که هر گاه در نحوه پرکردن سفته فرد گیرنده وجه برای شما اهمیت نداشته باشد، می توانید در سفته عبارت وجه حامل را قید کنید. در این صورت باید مبلغ تعهد شده در سفته را به هر شخصی که این سند را در اختیار دارد بپردازید. در این میان مواردی نظیر تاریخ صدور سفته، تاریخ پرداخت سفته، محل پرداخت سفته و مبلغ سفته نیز باید هم به صورت حروف و هم در قالب عدد در این سند قید گردد.

ضمن آن که نام و نام خانوادگی صادر کننده سفته و محل اقامت او نیز از جمله اطلاعاتی است که در این سند وجود دارد و در آن مشاهده می گردد. علاوه بر آن امضا یا مهر صادر کننده سفته نیز باید حتما در این برگه وجود داشته باشد و از جمله نکات اساسی در قواعد مربوط به نحوه پرکردن سفته به شمار می رود.

دلیل ظهر نویسی در سفته

ظهر نویسی در واقع همان پشت نویسی کردن سفته است. معمولا به چند دلیل ممکن است یک سفته مورد پشت نویسی قرار گیرد. یکی از دلایل معمول و متداول برای انجام این کار انتقال سفته به شخص دیگر است. در واقع دارنده سفته با پشت نویسی کردن آن می تواند این سند را به شخص دیگری منتقل کند. به این ترتیب شخصی که سفته به او انتقال می یابد از تمام حقوق و مزایای متعلق به این سند برخوردار خواهد شد.

دلیل دیگری که در نحوه پرکردن سفته برای پشت نویسی کردن این سند می توان در نظر گرفت موضوع ضمانت است. به این معنی که گاه شخص خاصی سفته صادر شده را برای ضمانت از فرد صادر کننده یا هر یک از انتقال دهندگان آن پشت نویسی می کند. بنابراین اگر شخصی که از او ضمانت شده است نتواند مبلغ سفته را پرداخت کند، ضامن او مبلغ تعیین شده را خواهد پرداخت.

دلیل مرسوم دیگری که برای پشت نویسی کردن سفته وجود دارد، دادن وکالت به دیگران برای وصول مبلغ قید شده در آن است. به این معنی که گاه ممکن است بنا به دلایل مختلف از جمله داشتن مشغله زیاد، دارنده سفته به منظور مطالبه وجه قید شده در آن، با پشت نویسی کردن این سند به شخص دیگری برای انجام این کار وکالت دهد. البته فرد تعیین شده تنها قادر است وجه قید شده در سند را مطالبه کند. به بیان دقیق تر برای اقامه دعوا حتما نیاز به وجود وکالت نامه جداگانه ای خواهد بود.

افزون بر این در نحوه پرکردن سفته باید این نکته را حتما مد نظر قرار داد که پشت نویسی این سند برای وکالت یا ضمانت حتما باید به صورت کاملا واضح و خوانا قید گردد. در غیر این صورت امر مذکور تنها یک انتقال محسوب می گردد. نکته دیگری که باید در نحوه پرکردن سفته و پشت نویسی آن حتما مورد توجه قرار گیرد ذکر تاریخ پشت نویسی یا همان ظهر نویسی است. امری که برای مطالبه وجه قید شده در سند از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

سایر نکات مربوط به سفته

همان گونه که در سطور بالا و در جزییات مربوط به نحوه پرکردن سفته به آن اشاره شد، سفته به عنوان یک سند نوعی ضمانت برای پرداخت مبلغی خواهد بود که در آن قید شده است. با این حال ممکن است که مبلغ قید شده در سفته در موعد مقرر مورد وصول قرار نگیرد. در این صورت دارنده سفته می تواند تا ده روز پس از تاریخ سر رسید سند، سفته را واخواست نماید.

به منظور انجام این هدف باید واخواست نامه ای تنظیم کرد و آن را به دادگاهی که مسئولیت رسیدگی به امور حقوقی را بر عهده دارد تقدیم نمود. البته امکان در اختیار داشتن واخواست نامه آماده نیز وجود دارد که می توان آن را از دادگاه یا بانک ها تهیه کرد. در تنظیم واخواست نامه نیز باید یک رونوشت کامل از موارد امضا شده در سفته قید گردد. همچنین باید این واخواست نامه را در قالب سه نسخه مشابه تنظیم نمود. در واقع این مراحل نیز همانند مراحل مربوط به نحوه پرکردن سفته باید به طور کامل و بی نقص رعایت و اجرا گردد.

پس از تنظیم واخواست نامه و الصاق تمبر به آن، این برگه طبق دستور دادگاه رسیدگی کننده به امور حقوقی توسط مامور اجرا به صادر کننده سفته ابلاغ می گردد. در پرکردن سفته همیشه باید این موضوع مهم را مد نظر قرار داد که در رابطه با فعل و انفعال وصول مبلغ سفته، هیچ نوشته ای را نمی توان از نظر اعتبار و قدرت اجرایی جایگزین واخواست نامه کرد.

البته در این میان نباید نقش کسانی که سفته توسط فرایند ظهر نویسی یا پشت نویسی به آنها منتقل می گردد را از نظر دور داشت. چرا که بنابر آن چه در سطور پیشین این متن در مورد نحوه پرکردن سفته به آن اشاره شد، یک سفته ممکن است با ظهر نویسی یا پشت نویسی های متعدد به شخص یا افراد گوناگونی منتقل گردد. تحت این شرایط فردی که امضای او پای سفته وجود دارد یا به عبارتی همان صادر کننده سفته محسوب می گردد، در کنار فرد یا تمام افرادی که اقدام به ظهر نویسی یا پشت نویسی آن سفته نموده اند، همگی در مقابل دارنده این سند دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.

برخورداری افرادی که به آنها اشاره شد از مسئولیت تضامنی به آن معنی است که تمام این افراد مسئولیت پرداخت کل مبلغ قید شده در سفته را بر عهده دارند. به بیان ساده تر اگر فردی دارنده سفته به شمار می رود، می تواند به هر کدام از امضا کنندگان سند مذکور که دسترسی راحت تری به آنها دارد مراجعه نموده و کل مبلغ سفته را از او طلب کند.

در این میان عمل یاد شده این حق را برای هر کدام از امضا کنندگان سفته به وجود می آورد که برای پس دریافت مبلغی که به دارنده سند پرداخت نموده اند، به امضا کنندگان پیش از خود رجوع کنند. به عبارت بهتر برای هر کدام از کسانی که اقدام به ظهر نویسی یا پشت نویسی سفته نموده اند حق مطالبه وجه نسبت به افراد مشابه پیش از خود و در نهایت نسبت به شخص صادر کننده سند وجود دارد.

نحوه پرکردن سفته و قیمت آن

در بخش پایانی مطلب مربوط به پرکردن سفته بد نیست به قیمت سفته نیز اشاره ای صورت گیرد. به طور کل بهای تصویب شده برای هر سفته رقمی نزدیک به سه هزارم مبلغ اسمی آن را در بر می گیرد. به این معنی که اگر قیمت اسمی و مبلغ نقش بسته بر یک سفته معادل صد هزار تومان باشد، شما برای در اختیار دریافت آن سند باید مبلغی معادل سیصد تومان بپردازید.

علاوه بر آن که همیشه باید به قیمت دقیق یک سفته توجه داشته باشید، همیشه سعی کنید که سفته های مورد نیاز خود را حتما از مراکز معتبری نظیر شعبات مختلف بانک ها (به طور دقیق بانک ملی) خریداری کنید. چرا که در غیر این صورت علاوه بر آن که ممکن است از شما مبلغی بیش از ارزش اصلی سفته دریافت گردد، این احتمال هم وجود دارد که سفته های غیر معتبر یا جعلی به شما تحویل داده گردد. اسناد بی اعتباری که می تواند برای شما مسائل حقوقی متعددی را به بار آورد.

منبع: setare.com
انتشار: 16 اسفند 1399 بروزرسانی: 16 اسفند 1399 گردآورنده: sadeghvilla.ir شناسه مطلب: 784

به "آشنایی با نحوه پرکردن سفته و قوانین مربوط به آن" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آشنایی با نحوه پرکردن سفته و قوانین مربوط به آن"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید