کشتی فرنگی

تکلیف 12 سهمیه دیگر کشتی در المپیک تعیین شد

به گزارش خبرنگاران، رقابت های گزینشی کشتی آفریقا - اقیانوسیه در کشور تونس در حال برگزاری است. در انتها رقابت های کشتی فرنگی، نفرات راه یافته به فینال توانستند سهمیه المپیک را کسب نمایند که اسامی آنها به توضیح زیر است:

30 فروردین 1400

آخرین تلاش رئیس اسبق فدراسیون کشتی برای بازگشت بنا

به گزارش خبرنگاران، پس از استعفای پیامکی محمد بنا از سرمربیگری تیم ملی کشتی فرنگی، فدراسیون کشتی واکنش بسیار خنثی و متفاوتی به این اتفاق نشان داد و تصمیم نهایی برای ماندن و رفتن را به شخص آقای خاص واگذار کرد.

6 آبان 1399