درباره مجله صادق ویلا

با مجله صادق ویلا جهت آموزش چاپ و طراحی گرافیکی، موشن گرافیک، آشنایی با کارهای گرافیکی متحرک، سناریو موشن گرافیک، مجله گرافیست ها و طراحان حرفه ای، گفتگو تبادل ایده ها و نظرات صنعت چاپ همراه باشید.